ÜRÜNLERİMİZ
Siyah Zeytin 10 Kg

Siyah Zeytin 10 Kg

Siyah Zeytin 10 Kg

Siyah Zeytin 10 Kg

Siyah Zeytin 9 Kg (Kova)

Siyah Zeytin 9 Kg (Kova)

Siyah Zeytin 1,5 Kg

Siyah Zeytin 1,5 Kg

Siyah Zeytin 1500 gr (Kova)

Siyah Zeytin 1500 gr (Kova)

Siyah Zeytin 1,5 Kg

Siyah Zeytin 1,5 Kg

Siyah Zeytin 900 gr (Pet)

Siyah Zeytin 900 gr (Pet)

Siyah Zeytin 400gr (Light)

Siyah Zeytin 400gr (Light)

Siyah Zeytin 1000 gr (Vakum)

Siyah Zeytin 1000 gr (Vakum)

Dilimli (Siyah - Yeşil) Zeytin 8 Kg

Dilimli (Siyah - Yeşil) Zeytin 8 Kg

Ezme Zeytin 5 Kg

Ezme Zeytin 5 Kg